MENU
Zakład głuchoniemych przy ulicy Łyczakowskiej 35 we Lwowie. Źródło: NAC, sygn.: 3/1/0/13/1242a.

Dodał: Parsley° - Data: 2020-09-17 21:06:47 - Odsłon: 3129
Rok 1931


4 października 1830 r. Odbyło się uroczyste otwarcie domu zbudowanego według projektu Floriana Onderki dla schronienia dzieci niesłyszących. Początkowo mieścił się w prywatnym pokoju, a 26 września 1841 r. Został przeniesiony do nowego domu z 50 dziećmi. Początkowo istniał ogród stworzony przez ogrodnika uniwersyteckiego Carla Bauera. W 1880 r. Przeprowadzono renowację. W 1894 r. Dodano dwa skrzydła, a w 1899 r. Trzecie piętro. Instytucja opiera się na dobrowolnych datkach od społeczeństwa. Pierwszą była duża darowizna anonimowego dobroczyńcy pod pseudonimem Francis Goldheim. Współcześni badacze odkryli, że był to austriacki biskup Jan Michael Leonhard. Od momentu powstania językiem wykładowym był niemiecki, a od 1856 r. Polski. Na początku XX wieku liczba uczniów wzrosła z 10 do 117. Jednocześnie placówka zaspokoiła potrzeby tylko 5% głuchych dzieci z prowincji.
W 1895 r. Nauczyciel, Antoni Maybaum, kierował szkołą do 1916 r. Doświadczeni nauczyciele przyszli do pracy w szkole. Uczniowie otrzymali dobrą znajomość dyscyplin naturalnych i ścisłych. W 1934 r. Dyrektorem szkoły był Michał Kempa. Kempa natychmiast wprowadził poważne zmiany w szkole. W celu poprawy edukacji dzieci niesłyszących nowy dyrektor wprowadził tak zwaną metodologię „fresku”, a także zorganizował dodatkowe szkolenia zawodowe w zakresie stolarstwa, krawiectwa, szewska, wiązania oraz wprowadził stanowiska instruktorskie. Zawody te zostały nabyte nie tylko przez dzieci, ale także przez osoby dorosłe, które nie słyszą. Dyrektor chciał, aby wszyscy niesłyszący zdobyli najbardziej praktyczne umiejętności, stali się niezależni i nie stanowili ciężaru dla społeczeństwa. Ale wojna złamała wszystkie jego plany.
Podczas II wojny światowej obiekt został ewakuowany do wsi. Grzebienie w Skoliwszczyźnie, gdzie większość dzieci przebywała w miejscowym sanatorium, a starsze i silniejsze fizycznie z nich pracowały w tartaku lub wypasanej owcy. Podczas okupacji niemieckiej szkoła we Lwowie została zamknięta i przebudowana przez władze okupacyjne na hotel dla wojska. W 1944 r. Szkoła wznowiła działalność. Nauczycieli rekrutowano latem, a klasy wznawiano we wrześniu. W czasach radzieckich była to szkoła z internatem nr 101 dla dzieci niesłyszących.
Wraz z uzyskaniem przez Ukrainę niepodległości rozpoczął się nowy etap rozwoju szkoły. Dzięki powiązaniom z podobnymi instytucjami w Europie i Ameryce proces edukacyjny zaczął się poprawiać, szkoła była stopniowo przebudowywana i modernizowana itd. Na przykład filantrop Peter Spikers promował współpracę między lwowską szkołą Maryi Wstawienniczej i Instytutem Świętego Michała w Holandii. W tym samym czasie szkoła została członkiem Ukraińsko-Kanadyjskiego Sojuszu na rzecz Rozwoju Dzieci Niesłyszących. Z pomocą kanadyjskich kolegów szkoła ustanowiła Centrum Edukacji Słuchu dla Osób Niepełnosprawnych w celu zbliżenia naukowców i instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych obu krajów oraz wymiany doświadczeń. Obecnie LRC LC „Lwowska Specjalna Szkoła z internatem nr 101 Maryi Wstawienniczej dla Dzieci Głuchych” z 9-letnim kursem, którego kadra pedagogiczna składa się z 50 nauczycieli i ma około 70 dzieci na stałe przebywających w szkole. (portal "Ulice Lwowa" po ukraińsku)

  • /foto/8239/8239457m.jpg
    2019
  • /foto/8239/8239458m.jpg
    2019

Narodowe Archiwum Cyfrowe NAC , Warszawa

Poprzednie: pl. Kościelny (22 Stycznia) Strona Główna Następne: Cisów (Тисів)